Skip to main content

Bättre och säkrare hantering av radiospektrum

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:00 CEST

Applikationerna för smarta telefoner blir alltmer avancerade och kräver mer bandbredd. Det i sin tur betyder att radiospektrumet måste hanteras på ett mer effektivt och säkert sätt. En ny avhandling vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar hur detta kan gå till.

Då det råder brist på radiospektrum är lösningen att återanvända så mycket som möjligt. Detta måste dock ske på ett sådant sätt att de som betalar för spektrumet inte påverkas. Då behövs kognitiva radionätverk, vilket innebär sofistikerade lösningar för återanvändning av spektrum.

För att åstadkomma en återanvändning av radiospektrumet behövs prestandamodeller. De ska ta hänsyn till de speciella omständigheter som råder i radiomiljöer, med speciellt fokus på datahastighet och säkerhet.

BTH-forskaren Louis Sibomana har i sin avhandling ”Performance Analysis of Cognitive Radio Networks under Spectrum Sharing and Security Constraints” inom ämnet telekommunikationssystem studerat hur kognitiva radionätverk kan bli bättre och säkrare.

Beräkningsmodellerna som han har tagit fram visar tydligt hur radiomiljön påverkar möjligheten att återanvända spektrumet. Modellerna som Louis Sibbomana har tagit fram kan även hjälpa till att designa kognitiva system.

Disputationen är öppen för media och allmänhet.

Dag: Torsdagen den 12 maj
Tid: Kl 10:15
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!


 För mer information kontakta Louis Sibomana via e-post: louis.sibomana@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy