Skip to main content

Blekinge UtbildningsForum samlade utbildnings-Blekinge

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:17 CEST

Om vi vill ha en skola för alla finns det mycket kvar att arbeta med när det gäller tillgänglighet. Det är det sammanfattande intrycket av Blekinge UtbildningsForums konferens i onsdags, som vid ett unikt tillfälle samlade sju av utbildningens generaldirektörer under samma tak.

Landshövdingen Ingegerd Wärnersson, som haft nöjet att själv utnämna de flesta av de sju generaldirektörerna, efterfrågade tillgänglighet till utbildning för de som idag inte uppfyller gymnasiekompetensen. – Vi måste ta hand om dessa ungdomar. De kommer att bli värdefulla för oss när vi får brist på arbetskraft.

Skolan ska fostra för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. En undersökning från skolverket säger att pojkar på yrkesinriktade gymnasieprogram har ett bristande demokratiskt intresse. – Det krävs kunskap för att skapa en skola som uppmuntrar till samhällsengagemang, konstaterade Per Thullberg, generaldirektör för Skolverket.

– Utbildning är den största samhällssektorn i dag. Det finns många utbildningsagenter i dagsläget och Blekinge UtbildningsForums initiativ att samla många av dem för att starta en dialog, är ett bra steg på vägen, säger Lars Haikola, rektor för Blekinge Tekniska Högskola. Han avslutade konferensen med att uppmana den nyskapade styrgruppen för Blekinge UtbildningsForum att ta vara på de tankar som kommit upp under dagen och arbeta vidare med dem för att förbättra utbildningens infrastruktur.

Övriga medverkande generaldirektörer på konferensen var Mats Ekholm, myndigheten för skolutveckling, Hans-Inge Persson, nationellt centrum för flexibelt lärande, Sonja Eriksson, myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Jan Rocksén, Specialpedagogiska institutet, Greger Bååth, Specialskolemyndigheten och Mats Ericson från myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Bakom Blekinge UtbildningsForum står Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge. BUF är ett nätverk för regionens utbildningsanordnare och utbildningsförmedlare på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Projektledare Stefan Petersson 0457-38 50 58 eller 0733-82 42 84. www.blekingeutbildningsforum.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera