Skip to main content

BTH första klimatneutrala högskolan

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:47 CEST

Informationsavdelningen,
Lennarth Förberg
http://www.bth.se


Blekinge Tekniska Högskola blir från och med september helt klimatneutralt.
- Så vitt vi vet är vi först i Sverige. Kanske till och med först i världen,
säger Göran Broman, professor i maskinteknik med inriktning mot hållbar
produktinnovation.

Att vara klimatneutral innebär att man ur nettosynpunkt inte bidrar till
det globala klimatproblemet. BTH kommer så snabbt som möjligt att minska
sin klimatpåverkan genom att till exempel enbart använda förnyelsebar
klimatneutral energi för uppvärmning, el, bilar, med mera. De utsläpp som
på kort sikt inte går att eliminera, så som från flygresor, kommer att
kompenseras med inköp av utsläppsrätter. Avsikten är att på olika sätt
driva på utvecklingen så att behovet av utsläppsrätter successivt minskar.

- Vår ambition är att bidra till ett hållbart samhälle. Vår forskning inom
området ligger i framkant och det är viktigt för oss att leva som vi lär
och dra vårt strå till stacken, säger Ursula Hass, rektor på BTH.

IT en nyckel
BTH är även specialiserat på tillämpad IT, som är ett viktigt verktyg för
att minska utsläppen. IT är bland annat en nyckel till att minska resandet.
BTH erbjuder till exempel distanskurser och med virtuella möten och
konferenser online kan antalet flygresor minskas. Professor Göran Broman
ser fler områden:

- Vi kan ännu mer än idag använda IT för att effektivisera vår
energianvändning, ge studenter och samarbetspartners goda kunskaper om
hållbar utveckling och utveckla bättre metoder för produktframtagning. Vi
kan utveckla klimatsmart teknik, nya affärsmodeller och nya metoder för
samhällsplanering. BTH har länge varit pionjär med att integrera hållbar
utveckling i utbildningar och i vår forskning jobbar vi redan med avancerad
IT för effektivisering av fjärrvärme och optimering av ny teknik för
vågkraft. På så sätt bidrar vi till att hela samhället snabbare blir
klimatneutralt.


Ytterligare upplysningar kan fås av:
Professor Göran Broman, 0709-38 55 03 eller goran.broman@bth.se

Rektor Ursula Hass, 0709-80 75 87 eller ursula.hass@bth.se

Länk till BTH:s bildbank med bilder av rektor Ursula Hass:
http://www.bth.se/bildbank

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy