Skip to main content

BTH-student fick årets Franke-stipendium

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:40 CEST

Muhamad Shahid, doktorand vid BTH, har fått årets Franke-stipendium från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Muhamad Shahid kom från Pakistan till BTH 2008 för studier på mastersnivå och har efter mastersexamen 2010 bedrivit forskarstudier på heltid. Vid sidan av detta har han varit den helt drivande kraften vid bildandet av en studentavdelning till Institute of Electrical and Electronic
Engineers, IEEE, som är världens största branschorganisation för teknikutveckling.

Som ordförande i denna studentavdelning har han organiserat en mängd aktiviteter som rönt stor uppskattning bland studenter och anställda. Han har också varit mycket drivande i tillkomsten av en underavdelning inom IEEE för kvinnliga studenter. 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera