Skip to main content

BTH-studenter bidrar med ny kunskap för biosfärområden

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:00 CEST

Studenter vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, kommer att delta vid Unescos konferens om biosfärområden som hålls i juli i Sverige där över 100 delegater från över 30 länder möts.

Under konferensen ska studenterna hålla en interaktiv workshop för delegaterna om strategiskt samhällsengagemang. De har även gjort en handbok med strategimetoder som kommuner och organisationer kan använda då de vill ha stöd för förändring mot ett mer hållbart samhälle. Se: http://web.me.com/pierrejohnson/strategiccommunityengagement

– Det är första gången Sverige är värd för Unescos konferens ”Man and the Biosphere Programme” så vi ser fram mot att ta del av forskningsresultaten från BTH-studenterna, säger konferenssamordnare Maria Thorell.

Studenterna har nyligen avslutat sina studier vid BTH, på programmet för strategiskt ledarskap för hållbarhet.

– Under studierna har de fått dyka ner i utmanande forskningsprojekt. De upptäckter de gjort ska hjälpa regioner att förändra sig i riktning mot en mer hållbar framtid. Studenternas arbete kommer säkert att inspirera andra till positiva förändringar, säger Tamara Connell, ansvarig för utbildningen.

Närvarande vid konferensen är studenterna Melinda Jolley och Pierre Johnson men även Kellee Jackson har deltagit i arbetet.

Bakgrundsfakta:
Sverige har numera två biosfärområden: Kristianstad vattenrike och Vänerskärgården med Kinnekulle. Programkommittén för Unescos program Man and the Biosphere (MAB) leder arbetet i Sverige med att förbereda och etablera biosfärområden. Den svenska regeringen lämnar in ansökan och Unesco godkänner nya biosfärområden. I Sverige finns det också tre områden som kandiderar till att bli biosfärområde: Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

För mer information, kontakta Melinda Jolley (engelskspråkig) på telefon 072-29 38 517 eller via e-post: melindajolley@hotmail.com

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera