Skip to main content

Bullerdämpning ger ökad komfort vid magnetkameraundersökning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 08:00 CET

Det går att skapa en tystare miljö vid sjukhusens magnetkameror och minska vibrationerna som kan skada intilliggande utrustning visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

I en doktorsavhandling i ämnet tillämpad signalbehandling som läggs fram vid BTH, visar Imran Khan att det går att dämpa buller och vibrationer som uppstår då magnetkamerautrustning används.

I dag sprider sig ljudet och vibrationerna, som uppstår då magnetkameran används, till andra delar av sjukhuset. Detta är dels störande för personal och patienter, men vibrationerna från apparaten kan även störa annan känslig utrustning på sjukhuset.

I dagsläget står magnetkameran på särskilda isoleringsdynor för att minska vibrationerna, men Imran Khans forskning visar att dessa inte isolerar vibrationerna tillräckligt. Han föreslår därför en metod för dimensionering av isoleringsdynorna för att få en effektivare vibrationsisolering. En minskning av vibrationerna och bullret skulle, enligt forskaren, resultera i ökad komfort för både personal och patienter.

Ett fjärrstyrt laboratorium för experiment inom aktiv bullerdämpning och akustik, med riktiga mätinstrument, experimentobjekt etc har utvecklats vid BTH där forskarna kan mäta, testa och styra sina applikationer via internet. Laboratoriet är ett av de första i sitt slag i världen och används även av andra lärosäten, studenter och av olika industripartner.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdagen den 22 februari
Tid: Kl. 10:15
Plats: Sal J1620, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!


För mer information, kontakta Imran Khan via e-post: imran.khan@bth.se (engelsktalande) eller via telefon 0734-22 38 12.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.