Skip to main content

Docentföreläsning på BTH om delaktighet och inflytande över sitt liv i den fjärde åldern

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:09 CET

Onsdagen den 9 februari håller Göran Holst sin docentföreläsning i Vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Föreläsningens titel är ”Delaktighet och inflytande över sitt liv - ett dilemma i den fjärde åldern”. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Göran Holsts docentföreläsning behandlar svårt sjuka äldre personers rätt till och möjlighet att fatta beslut som rör den egna livssituationen i situationer där de är beroende av andra för att klara sin vardag. Examinator är Professor Ingvar Claesson, BTH.

Tid: Onsdagen den 9:e februari,  kl. 15.00

Plats: Sal G340, Hus G, vån 3, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Göran Holst disputerade år 2000. Några av de aktuella forskningsprojekt som Göran Holst är engagerad i är bland andra ”Eget val av hemtjänst” och ”Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer”. Forskningsprojektet ”Eget val av hemtjänst” har som syfte att studera betydelsen för den enskilde omsorgstagaren när kommunen inför möjlighet till fritt val av utförare av hemtjänst medan forskningsprojektet ”Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer” behandlar forskning av vård- och omsorgsprocessen för äldre personer med stora behov av vård och omsorg och deras anhöriga.

Göran Holst är även engagerad i den vårdvetenskapliga delen av SNAC-Blekinge som är ett av fyra fristående studieområden i den nationella äldrestudien ”SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care” och i forsknings- och utvecklingsprojektet ”Dementia care” som över tre år på individnivå beskriver en grupp personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

För ytterligare information kontakta universitetslektor Göran Holst på telefon 0455-385473. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy