Skip to main content

Doktorsdisputation på BTH 5 november

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 17:21 CET

Den 5 november försvarar Hans Kyhlbäck sin doktorsavhandling "Stödsystem i användning - för koordinering av avancerade praktiska arbetsverksamheter" på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Avhandlingen, som baseras på åtta års studier, fokuserar på arbete i hälso- och sjukvård och i tillverkningsindustri där kärnverksamheten är behandling eller omvandling av ett materiellt arbetsobjekt.

Det har visat sig att både dator- och pappersbaserad informations- och kommunikationsteknologi (IKT) spelare en viktig roll för koordinering av sjuksköterskors och CNC-operatörers arbete. Ett viktigt åtagande inom det breda datavetenskapliga området är design och utveckling av datorsystem för koordinering av arbete. Forskning och utveckling inom Människa-datorinteraktion erbjuder praktiska och begreppsliga verktyg för denna forskning. I de forskningsprojekt Hans Kyhlbäck varit delaktig i är användning av IKT i arbetssammanhang ett centralt tema. Kyhlbäcks studier som pågått under åtta år har resulterat i ett rikt empiriskt material. Studien har genomförts med sjuksköterskor och delvis med CNC-operatörer genom bland annat etnografiska studier och datorbaserade prototyper för sjuksköterskors dokumentationsuppgifter.

Hans Kyhlbäck undervisar och bedriver forskning på Blekinge Tekniska Högskola. Han har ett tvärdisciplinärt intresse i data- och arbetsvetenskap. Människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction – HCI) och design av användargränssnitt tillhör kärnan i hans kompetens. Etnografiska fältstudier bidrar till hans erfarenhet och kunskap om arbete "på verkstadsgolvet". Han har ett forskningsintresse inriktat på "dokument i arbete" inom hälso- och sjukvård men också som del i industriarbete. Utvecklande arbetsforskning och kulturhistorisk verksamhetsteori ger honom ett perspektiv på sjuksköterskors och verkstadsarbetares vardagspraktik.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Tid:                    fredagen den 5 november 2010, kl. 13.15

Plats:                  BTH, sal J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

För ytterligare information kontakta Hans Kyhlbäck på telefon 0455-38 58 63 eller via mail på hky@bth.se. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera