Skip to main content

Doktorsdisputation på BTH i ämnet Teknovetenskap

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2010 16:39 CET

Onsdag den 15 december disputerar teknologie licentiat Peter Giger i ämnet Teknovetenskap på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlshamn. Ämnet Teknovetenskap bedriver forskning om kunskapsprocesser.

Peter Gigers avhandling, som har titeln ” Conversation and Figuration from the Horizontality of the 2.0 Decade”, handlar om Internets kunskapsutveckling under det första decenniet på det nya millenniet då Internet förvandlades från en statisk samling av information till ett dynamiskt flöde av kommunikation. Begreppet web 2.0 dök upp som ett namn på en ny typ av kunskapsprocesser som var invävda i och oskiljaktiga från tekniken och personerna i de nya kommunikationsflödena på Internet. I Avhandlingen kallas den här perioden för 2.0-decenniet eftersom användningen av begreppet web 2.0 tonade av mot slutet av decenniet och försvann in i det mer allmänna begreppet “sociala webben”. Men kunskapsprocesserna från decenniet finns kvar och kommer att utvecklas under kommande decennier.

Avhandlingen flätar ihop kunskapspraktikerna under 2.0-decenniet med begrepp av teoretiker som Gilles Deleuze och Donna Haraway för att skapa förståelse inför kommande decennier av utveckling inom social informationsteknik.

Datum:             Onsdagen den 15 december 2010

Plats:                 Sal Rio Grande, BTH, campus Karlshamn

Tid:                    13.00

Disputationen är öppen för allmänheten.                    

För ytterligare information kontakta teknologie licentiat Peter Giger på telefon 0454-385806 eller peter.giger@bth.se. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera