Skip to main content

Doktorsdisputation på BTH om kvaliteten på mobila videotjänster

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:16 CEST

Hur uppfattar en användare kvaliteten på en mobil videotjänst och hur mäter vi det? Svaret på den frågan ges då Ulrich Engelke disputerar i ämnet Telekommunikation på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, fredagen den 17 september 2010. Titeln på hans avhandling är ‘Modelling Perceptual Quality and Visual Saliency for Image and Video Communications’. Opponent är Prof. Yao Wang, IEEE Fellow i Videokommunikation, från Polytechnic Institute of New York University, USA.

Idag har mobiltelefonen ett flertal funktioner utöver ren telefoni. Vi kan exempelvis använda den till att surfa på nätet, ladda ner videoklipp, och mycket mer. Bland de nya tjänsterna som växer fram, så är strömmad video väldigt populärt. Kravet på ökad videokvalitet höjs ständigt. För leverantörerna av dessa tjänster så ställs därför högre och högre krav. Ett stort problem är den begränsade bandbredden som finns tillgänglig. För framtida radiokommunikationssystem måste därför bandbredden utnyttjas på bästa möjliga sätt för att ge slutanvändaren så bra video kvalitet som möjligt.

Ulrich Engelke’s avhandling fokuserar på bedömningen av upplevd visuell kvalitet i bild och video i mobila kommunikationssystem. För detta ändamål har flera psykofysiska bild- och videokvalitetsexperiment med människor utförts vid laboratorier i Sverige, Australien och Frankrike. Analysen av dessa experiment ger värdefull insikt i det mänskliga visuella intrycket av överföringsfel i mobila radiosystem. Baserat på experimentella data har objektiva modeller utvecklats, som kan bedöma, med hög precision, den uppfattade kvaliteten av mänskliga observatörer i samband med överföringsfel. Dessa modeller är mycket värdefulla för mobiloperatörer som ska kunna leverera en avsedd servicekvalitet till sina kunder.

Tid:                    Fredagen den 17 september kl 10.00

Plats:                  Rum J1610, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Disputationen hålls på engelska.

För ytterligare information kontakta Ulrich Engelke, som är engelsktalande, på e-post ulrich.engelke@bth.se.

Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.