Skip to main content

Dynamisk spektrumallokering studeras

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:30 CET

Onsdagen den 18 december försvarar Said Rutabayiro Ngoga, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”On Dynamic Spectrum Access in Cognative Radio Networking”.

Den viktigaste aspekten i denna forskning har varit att visa på hur en implementering av dynamisk spektrumallokering kan uppnås. Den explosionsartade ökningen av trådlös kommunikation i kombination med den nuvarande ineffektiva användningen av licensierade spektrum har drivit fram utveckling och standardisering av kognitiva radionätverk och kommunikation. Att dela spektrum är ett sätt att både uppnå ett bättre utnyttjande samt öka intäkterna. Det finns dock flera problem som måste lösas för att möjliggöra frekvensdelning. De tekniska problemen kretsar kring hur störningar ska hanteras och avhandlingen föreslår olika lösningar. Standardisering, certifiering och myndighetskrav är andra delar som även de måste klaras av innan en fungerande lösning för dynamisk spektrumallokering kan introduceras.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdag 18 december
Tid: Kl 10:15
Plats: Sal J 1610, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

För mer information, kontakta Said Rutabayiro Ngoga, via e-post: said.rutabayiro.ngoga@bth.se Se även www.bth.se


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy