Skip to main content

Energimyndigheten beviljar medel för ny unik elbusstudie

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 08:00 CET

En forskargrupp vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått medel av Energimyndigheten för en tvåårig studie om beslutsunderlag för införandet av elbussar.

– Tidigare studier och undersökningar i bussbranschen har visat ett behov av anpassad upphandling av elbussar, eftersom de förutom fordonen kräver laddinfrastruktur. Målet med vår studie är att minimera riskerna för de inblandade parterna och påskynda introduktionen av elbussar samt indirekt ta nya steg mot fossilfria transporter och en hållbar framtid, säger forskaren Henrik Ny vid BTH, som leder studien.

I studien ska forskarna utveckla och testa nya hållbarhetsinriktade beslutsunderlag för upphandling av kollektivtrafiken med elbussar. Forskarna ska undersöka följande:

  • På grundval av befintliga projekt med elbussar, identifiera verkliga årliga genomsnitt av kostnader, energianvändning och tillgänglighet.
  • Mäta buller (även från acceleration) från flera elbussar, och baserat på resultaten sedan föreslå en ny EU-standard för bullermätning för bussar som omfattar acceleration.
  • Integrera resultaten från ovanstående i en process och affärsmodell för upphandling.
  • Testa och vidareutveckla en systemvalsmetod för förstudier till upphandling. Denna ska möjliggöra ett hållbarhetsinriktat val av batterikapacitet och laddinfrastruktur för elbussar utefter en linje.

Chalmers är den viktigaste partnern när det gäller testning och utveckling av systemvalsmetoden. Andra viktiga partner är AB Volvo och andra bussföretag, kommuner och trafikhuvudmän verksamma i exempelvis Karlskrona, Karlstad, Eskilstuna, Umeå, Borås, Göteborg samt Jönköping. Detta nätverkande leds framförallt av doktoranden Sven Borén som är verksam i BTH:s forskargrupp.

Studien ska pågå under 2016–2017 och omfattar 5 miljoner kronor, varav 4 miljoner finansieras av Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Henrik Ny via e-post: henrik.ny@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 17. Se även www.bth.se eller www.bth.se/sustaintrans

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.