Skip to main content

Forskning inom inbyggda system stärker svensk industri

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 11:19 CEST

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö vid bland annat BTH som ytterligare stärker den redan framstående forskningen inom testning av programvarusystem.

Den nya forskningsmiljön, kallad TOCSYC – testning av kritiska egenskaper i komplexa system – är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, BTH, Högskolan i Skövde, Karlstad universitet och SICS Swedish ICT. Forskningsmiljön har tillsammans beviljats finansieringen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Forskningsmiljön koordineras av Mälardalens högskola med projektstart i september 2013.

– De senaste åren har vi sett ett ökat intresse att applicera resultat från forskningens framkant inom programvarutestning. Jag kan konstatera att intresset att hitta tekniska lösningar för utmaningar som företag står inför avseende programvaruteknik bara ökar. Fler och fler företag har börjat ge upp på att sätta mer ingenjörer på uppgifter som datorer bör klara bättre, säger Richard Torkar, docent vid BTH.

Programvara och inbyggda datorer, så kallade inbyggda system, är ofta en mycket viktig del i svenska industriprodukter och exportvaror. Den snabba tekniska utvecklingen gör att kraven på företagen hela tiden ökar. De måste ta fram än mer avancerade produkter, vilket innebär mer komplexa och kritiska inbyggda system. Kostnaden för att testa de nya inbyggda systemen är en stor del av den totala utvecklingskostnaden för företagen och för att minska denna kostnad behövs effektivare testmetoder i ett tidigare utvecklingsskede. Med den nya forskningsmiljön kommer kunskapen om att testa kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system att öka.

– Det övergripande målet är att möjliggöra och stödja kostnadseffektiv testning i inbyggda system. Testning av inbyggda system kan tyckas vara en liten detalj men för företagen är testningen av stor vikt, eftersom de inbyggda systemen är avgörande för produktens prestation. Då vi är fem framstående parter inom mjukvarutestning i forskningsmiljön TOCSYC, har resultaten av forskningen goda möjligheter att få stor akademisk och industriell betydelse, säger professor Paul Pettersson som leder TOCSYC.

KK-stiftelsen finansierar i år inom ramen för SIDUS – starka distribuerade forskningsmiljöer, två nya forskningsmiljöer. TOCSYC finansieras med 27 miljoner kronor och totalt tretton personer kommer vara involverade i satsningen varav två till tre seniora forskare från BTH.

 

För mer information kontakta Richard Torkar, e-post: richard.torkar@bth.se eller via telefon 0455-38 58 09. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy