Skip to main content

Forskningsanslag inom strategiska miljöbedömningar till BTH

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 10:00 CEST

Blekinge Tekniska Högskola får 20 miljoner från Naturvårdsverket för ett forskningsprogram som ska ta fram verktyg för strategiska miljöbedömningar.

Syftet med forskningsprogrammet är att lyfta fram olika sätt att nå miljömålen och att studera hur myndigheternas miljöprövningar ska kunna bli effektiva och verkningsfulla. Programmets nätverk av forskare och institutioner kommer också att spela en viktig roll när EU:s direktiv för strategiska miljöbedömningar ska införas i svensk lagstiftning.

Initiativtagare till forskningsprogrammet är professor Lars Emmelin på institutionen för fysisk planering (IFP).
– I den sista ansökningsomgången stod valet mellan oss och KTH. Naturvårdsverket valde oss, och det är vi mycket glada för, säger Lars Emmelin.

Naturvårdsverket fördelar 60 miljoner kronor på tre nya forskningsprogram under fem år. Samtliga program är tvär- och mångvetenskapliga och engagerar forskare från en rad olika forskningsområden. De två andra programmen är hållbara hushåll, med säte i Luleå tekniska universitet, och miljöanpassade produkter, som drivs av Lunds universitet.

– Det blir allt tydligare att miljöproblem är samhällsproblem. Lösningarna finns därför inte bara inom naturvetenskapen utan måste sökas tvär- och mångvetenskapligt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga discipliner, säger Naturvårdsverkets forskningschef Erik Fellenius.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Professor Lars Emmelin, 0455-38 53 10 eller lars.emmelin@bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera