Skip to main content

Genus och miljö beroende av varandra

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 10:00 CEST

Genus och miljö är ömsesidigt beroende av varandra hävdar Birgitta Rydhagen, docent i teknovetenskapliga studier vid BTH, i en nyutkommen bok.

I boken Genus och miljö ger Birgitta Rydhagen en övergripande presentation av hur de båda områdena genus och miljö förutsätter varandra och måste behandlas samtidigt. Boken riktar sig därför till studenter inom både miljöutbildningar och till studenter som studerar genusvetenskap. Enligt Birgitta Rydhagen finns det inte någon liknande bok sedan tidigare.

– Boken behövs för att den litteratur som finns är på en mer avancerad nivå, som doktorsavhandlingar, eller mer fokuserad på en specifik fråga, till exempel trafik. Det har också getts ut rapporter som berör sakfrågor, men som ger en mindre grundläggande teoretisk koppling, berättar Birgitta Rydhagen.

Boken tar bland annat upp konsumtion och hur genus spelar roll här. Med tanke på klimatfrågan är det viktigt att synliggöra skillnader i till exempel resvanor, eftersom bilanvändningen inte är jämnt fördelad i befolkningen.

– På ett djupare plan behöver vi också diskutera organisationen av samhällen som är beroende av att vi förflyttar oss mellan arbete, bostad, butiker och fritidsintressen. Det finns alltid en risk att enskilda känner sig utpekade som skyldiga. Därför är det viktigt att diskutera samverkan mellan samhällssystem och individuella handlingar. Jag hoppas också i det långa perspektivet att diskussionen om vad som är en god samhällsutveckling kan färgas av mer mångfaldiga perspektiv och inte så ensidigt fokus på ekonomisk tillväxt och effektivisering, säger Birgitta Rydhagen.

 

För mer information, kontakta lektor Birgitta Rydhagen på telefon: 0455-38 59 05 eller via e-post: birgitta.rydhagen@bth.se Se även www.bth.se

Läs en längre artikel på http://genus.se/

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera