Skip to main content

Högskolestyrelsens möte 2004-10-11

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:40 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde den 11 oktober för att hålla styrelsemöte. Nedan följer ett utdrag av mötet. Protokoll från styrelsemötet beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se cirka två veckor efter mötet.

INFORMATION OM HÖSTENS ANTAGNING
Drygt 1100 nya studenter har börjat på BTHs utbildningsprogram i höst och det är fler än någonsin tidigare. Drygt 650 av dem började på långa program, minst tre år långa, vilket är nästan 200 fler än förra hösten.

Antalet studerande på sommarkurser i år var över 900, en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2003. Antalet distansstuderande ökar till cirka 1700.

BTH har under höstterminen nästan 300 internationella studenter varav cirka 200 är nybörjare i höst.

Även antagningen till vårterminen i början av 2004 förbättrades jämfört med förra året. På långa program började nästan 150 nya studenter jämfört med cirka 70 förra våren.

Under höstterminen 2004 studerar drygt 4100 studenter på BTH, vilket även det är rekord.

INRÄTTANDE AV UTBILDNINGSPROGRAM
Högskolestyrelsen beslöt inrätta följande nya program:

Intelligent logistik, 60 poäng, breddmagisterprogram Interaktion och design, 120 poäng Digital ljudproduktion, 120 poäng Civilekonomprogrammet, 120 poäng, distans

Programmen startas för första gången höstterminen 2005.

SAMVERKAN I SYDOST
Ledningarna vid BTH, Högskolan Kalmar och Växjö universitet har gemensamt diskuterat en fördjupad samverkan för att uppnå en gemensam och individuell förstärkning av konkurrenskraft. Detta arbete har resulterat i en promemoria där motiv för och möjligheter med samverkan diskuteras och ett antal samverkansområden definierats. Med utgångspunkt från detta har de tre lärosätena beslutat genomföra ett projekt vars mål är att utveckla förslag på samverkansåtgärder som resulterar i en ökad gemensam och enskild konkurrenskraft för lärosätena.

Mer information om detta samarbete finns sedan tidigare publicerat i pressrummet på BTHs webbplats i form av en pressrelease från den 29 september med tillhörande dokument.

Högskolestyrelsens nästa möte blir den 10 december.

Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera