Skip to main content

Högskolestyrelsens möte

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 10:00 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde den 17-18 juni för att dels föra strategidiskussioner och dels hålla styrelsemöte. Nedan följer ett utdrag av mötet. Protokoll från styrelsemötet beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se cirka två veckor efter mötet.

Strategidiskussionerna dominerades av den av regeringen begärda forskningsstrategin för BTH som ska lämnas i höst. Vidare behandlades frågan om BTHs framtida organisation som har beretts i drygt ett år. Som underlag för diskussionerna fanns bland annat BTHs ansökan om att bli universitet som lämnades till regeringen i september 2002 och den av styrelsen fastställda utvecklingsplanen för tiden 2003 till 2007. Vidare förelåg dels en organisationsutredning samt inkomna remissvar med anledning av denna.

Högskolestyrelsen beslutade
att fatta ett principbeslut om att BTH från och med 1 januari 2004 ska organiseras i fyra enheter:

• Ingenjörs- och IT-högskolan
• Managementhögskolan
• Hälsohögskolan
• Högskolan för media, kultur och samhällsbyggnad

Benämningarna är ej slutgiltiga.
att Blekinge College och yrkeshögskola ska utgöra en gemensam synlig ingång för korta och förberedande utbildningar vid BTH vars verksamhet genomföres inom de fyra enheterna.
att uppdra åt rektor att senast till styrelsemötet deb 3 oktober ge förslag till ändrad organisationsplan. Vid utarbetandet av den nya organisationsplanen ska rektor överväga frågan om grundutbildningsnämnden ska vara ansvarig för samtliga utbildningsprogram samt utvecklingen av nya utbildningsprogram.

När det gäller den första punkten yrkade studeranderepresentantena på bordläggning.

Den nya organisationen ska understödja universitetsansökan och fullfölja utvecklingsplanen. Den ska vidare skapa förutsättningar för att lösa BTHs primära problem: rekrytering av fler studenter. De nya enheterna som organiseras kring en grupp av professionsutbildningar ska också ha ökad kraft att utveckla nya utbildningar, samt möjliggöra en sammanhållen strategisk och operativ ledning.

Nästa möte med högskolestyrelsen blir den 29 augusti.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera