Skip to main content

Högskolestyrelsens sammanträde den 14 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 10:09 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde på torsdagen i Karlskrona. Protokoll beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om ett par veckor.

På torsdagen sammanträdde Blekinge Tekniska Högskolas styrelse. En av punkterna på agendan var ett beslutsärende gällande fastställande av en informationssäkerhetspolicy på BTH.

Information är en av BTH:s viktigaste tillgångar och utgör en förutsättning för att BTH ska kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Därför måste informationstillgångarna hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av verksamheten och säkerhetsåtgärderna ska baseras på dokumenterade bedömningar, genomförda riskanalyser eller intern kontroll i syfte att skydda mot olika typer av hot och minimera skadorna vid eventuella incidenter.  Rektor har det övergripande ansvaret för informations-säkerheten på BTH. På torsdagens möte beslutade BTH:s styrelse om att fastställa en informationssäkerhetspolicy för BTH.

Högskolestyrelsens nästa sammanträde är den 3 december 2010.

För information om BTH:s styrelse, se: www.bth.se/styrelsen

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera