Skip to main content

Högskolestyrelsens sammanträde den 15 september 2011

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2011 12:03 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sammanträdde på torsdagen i Karlskrona. Nedan följer ett utdrag av det som behandlades. Protokoll beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om ett par veckor.

Styrelsen informerades om läget efter höstens terminsstart och om antalet sökande. Styrelsen fick även övergripande verksamhetsinformation, bland annat om det ekonomiska läget, samt detaljerad information om BTH:s forskning inom programvaruteknik. En rundvandring i BTH:s lokaler med besök på olika utbildningar genomfördes även. Till sist följde strategiska diskussioner.

Högskolestyrelsens nästa sammanträde blir den 13 oktober 2011.

 

För mer information, kontakta rektor Ursula Hass på telefon 0455-38 50 09 eller via e-post: rektor@bth.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera