Skip to main content

Högt söktryck trots minskade ungdomskullar

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 18:26 CEST

I dagarna går de första antagningsbeskeden från VHS, Verket för högskoleservice, ut till de studenter som vill börja studera i höst. Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, ökar antalet antagna till utbildningsprogram till hösten med 13 procent.

- Att vi ökar antagningen på utbildningsprogrammen är en medveten satsning från vår sida. Svensk industri behöver välutbildade studenter, menar rektor Ursula Hass.

Behovet av välutbildade studenter inom speciellt IT- och teknikbranschen har gjort att BTH valt att satsa på de längre utbildningsprogrammen framför de kortare fristående kurserna. När det gäller de fristående kurserna har BTH valt att minska utbudet av kurser inför hösten 2012 varför det är naturligt att både antalet sökande och antalet antagna studenter minskat.

För programmen är det dock det motsatta. Den första antagningsstatistiken i april visade på en rejäl uppgång för antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram. Nu när antagningsbeskeden nått studenterna är det 13 procent fler som antagits till längre utbildningsprogram vid BTH än vid motsvarande tid förra året.

Efter urval 1 antogs 1 785 studenter förra året. Nu till hösten är denna siffra 2 014, dvs en ökning med 13 procent. Antalet reserver till programmen har även ökat kraftigt. Efter urval 1 hade BTH 1 308 reserver förra året. Andelen reserver är idag 1 863, dvs en ökning med 42 procent.

-Det är glädjande att studenterna väljer att studera vid BTH och att de väljer en utbildning som är gångbar på arbetsmarknaden, avslutar rektor Ursula Hass.

 

För mer information kontakta rektor Ursula Hass via e-post: rektor@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.