Skip to main content

Hur gör Microsoft?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:46 CEST

HUR GÖR MICROSOFT?

Hur kan industrin förbättra utvecklingen av sin programvara? Det är temat för dagen när forskningsprojektet BESQ (Blekinge Engineering Software Qualities) anordnar sitt andra årliga seminarium den 27 oktober.

Seminariet har, förutom forskare, också lockat ett 20-tal verksamma inom industrin. Microsoft kommer att berätta om sina erfarenheter inom området och hur företaget gör för att utveckla programvara i tid utifrån begränsade resurser. Dessutom kommer föreläsare från universitetet i Bournemouth, England, att tillsammans med ett antal doktorander presentera sina rekommendationer till företagen.

Programvaruindustrin konfronteras dagligen med ett antal avvägningsproblem. Produkten ska hålla en hög kvalitet, företaget ska ta hänsyn till de krav som ställs från olika intressenter och antalet programfel i ett projekt ska minimeras. Samtidigt ska produktiviteten vara hög, kostnaden låg och programvaran levereras vid rätt tidpunkt. Hur ska företaget hitta den bästa balansen mellan alla dessa avvägningar? Dessa frågor står i centrum i forskningsprojektet BESQ, som nu har varit i gång i drygt två år.

– Forskningsresultaten får en särskild tyngd, eftersom all vår forskning bedrivs i nära samarbete med våra industriella partners, säger projektledaren Claes Wohlin. Det innebär inte bara att problemställningarna är förankrade i en industriell miljö utan att resultaten också kan testas och återföras dit. Projektet visar på ett utmärkt sätt att det går att bedriva forskning som är konkurrenskraftig internationellt samtidigt som den är industrirelevant, fortsätter Wohlin.

BESQ, som huvudsakligen finansieras av Stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen), startade i juli 2002. I projektet ingår för närvarande sex företag, såväl lokala som nationella. Diskussioner förs också med ytterligare företag, som har uttryckt intresse att delta. I projektet är elva doktorander engagerade och två av dessa presenterar i år sina licentiatavhandlingar inom forskningsområdet.

Seminariet börjar klockan 10.00 och avslutas vid tretiden. Hela programmet och mer information om forskningsprojektet finns på www.bth.se/besq.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Professor Claes Wohlin, telefon 0457-38 58 20, mobil 0708-37 58 20 eller Madeleine Pettersson, telefon 0457-38 58 47.


Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy