Skip to main content

Japan lär av svensk äldreforskning

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 10:00 CET

Det japanska samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ta hand om en allt äldre befolkning. Boken ”Home care across Europe” i vilken BTH-forskare Cecilia Fagerström är medförfattare, gav fyra japanska forskare inspiration att besöka BTH för att lära mer om hemvård för äldre. Media är välkommen att träffa de japanska forskarna samt Cecilia Fagerström.

Länet har under veckan besökts av fyra forskare som arbetar på uppdrag av det japanska socialdepartementet. Anledningen till besöket är att de inspirerats av den forskning som bedrivs vid BTH inom vårdvetenskap och då speciellt vård av äldre. Bakgrunden är att Japan står inför stora utmaningar att ta hand om en äldre befolkning där önskan finns att de äldre ska kunna bo kvar hemma längre. I och med detta ökar kraven på en god och väl fungerande hemvård.

Docent Cecilia Fagerström, forskare i vårdvetenskap vid BTH, har speciellt inriktat sin forskning mot hållbart aktivt åldrande och är bland annat medförfattare till boken ”Home Care across Europe” där hon beskriver att vi är ganska generösa med att erbjuda hemtjänst i Sverige jämfört med många andra länder i Europa. Än idag finns det få kartläggningar över hur vården är organiserad och finansierad i Europa och hemvården skiljer sig åt mellan länderna. Hemvården utgår ofta utifrån i vilken omfattning anhöriga kan hjälpa till.

Boken gav fyra japanska forskare inspiration till att åka till Sverige för att träffa BTH-forskaren och göra intervjuer med olika professioner med anknytning till vård som bedrivs i de äldres hem för att diskutera landets utmaningar. Det japanska besöket avslutas torsdagen den 7 november.

Media är välkommen att träffa de japanska forskarna och höra om deras nyvunna erfarenheter av svensk hemvård samt docent Cecilia Fagerström och höra om hennes forskning inom området.

Dag: Torsdag 7 november
Tid: Kl 11:30
Plats: Sal Utsikten, hus J, översta planet, BTH, Campus Gräsvik.

 

För mer information, kontakta Cecilia Fagerström, e-post: cecilia.fagerstrom@bth.se eller via telefon 0455-38 54 45 eller Margareta Ahlström, e-post: margareta.ahlstrom@bth.se eller via telefon 0455-38 50 91.

Se även www.bth.se


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy