Skip to main content

Konsortiet för akademisk folkhälsoutbildning i Sverige möts på BTH

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 12:05 CEST

Konsortiet för akademisk folkhälsoutbildning i Sverige, möts på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, den 18 - 19 april.

Mötet är en nationell mötesplats för personer verksamma inom akademisk folkhälsoutbildning vid lärosäten runt om i Sverige för erfarenhetsutbyte, professionell utveckling och för en ökad kvalitet av ämnet.

Media är välkommen att medverka under programmet.

Programmet bifogas som pdf-fil.

För mer information, kontakta Lena Kransberg på telefon 0455-38 54 43 eller via e-post: lena.kransberg@bth.se eller Evy Olander på telefon 0455-38 54 13 eller via e-post: evy.olander@bth.se  Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera