Skip to main content

LÄROSÄTENA I SYDOST I STRATEGISK ALLIANS

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:47 CET

Styrelserna för lärosätena i Sydost, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet, beslutade efter ett gemensamt möte idag att ingå en strategisk allians.

Målet är att genom samverkan stärka lärosätenas gemensamma och enskilda konkurrenskraft och kvalitet. Lärosätenas samverkan ska leda till förverkligande av visionen:

"Omvärlden ­ regionalt, nationellt och internationellt ­ uppfattar styrkan i den samlade resurs som finns vid de tre lärosätena och den potential för utveckling som ligger i denna."

FÖRÄNDRINGAR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT
Bakgrunden till det ökade intresset för samarbete är att universitets- och högskolevärlden snabbt förändras och att konkurrensen ökar både när det gäller forskningsmedel och studenter. Genom Bolognaprocessen i Europa skapas gradvis ett gemensamt europeiskt utbildningsområde. Detta kommer att leda till en betydande geografisk utvidgning av såväl basen för forskningssamverkan som rekrytering av studenter. Samtidigt vidgas rollen för högskolor och universitet i Sverige genom allt större krav från samhället.

VIKTIGT BIDRAG TILL UTVECKLINGEN I SYDOST
I sydostsamverkan vill de tre lärosätena bli starkare tillsammans och enskilt. Gemensamt kan lärosätena på ett avgörande sätt bidra till den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen inom ett vidgat regionområde Sydost. Samtidigt ska de enskilda lärosätena fortsatt utveckla sina egna profiler och ta till vara kreativitet , identitet och närhetskänsla.

I ett treårigt ramavtal som de rektorerna i Kalmar, Växjö och Blekinge nu tar fram ska man specificera hur lärosätena går vidare med de förslag till samarbetsområden som finns i projektets slutrapport från den 30 september i år. Samverkan inom ytterligare verksamhetsområden ska inventeras och kunna förverkligas inom alliansen.

Exempel på aktiviteter som planeras:
Gemensam Bolognaprocess
Gemensam kompetensutveckling av personal och rekrytering av nya kompetenser
Gemensam organisation för kommersialisering av forskningsresultat
Gemensamt agerande för att påverka utbildningspolitik, forskningspolitik och infrastrukturella satsningar.
Stöd till regelbundna möten för studenter och anställda vid de tre lärosätena.
Mer om bakgrunden till den strategista alliansen på webben: http://www.bth.se/sydost/

Ytterligare information och kommentarer:
Rektor Lars Haikola, Blekinge Tekniska Högskola, mobil 0733-96 51 16,
Rektor Agneta Bladh, Högskolan i Kalmar, mobil 0708-42 14 12,
Rektor Johan Sterte, Växjö universitet, mobil 0705-38 35 36

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy