Skip to main content

Lindéngruppen och BTH i strategisk samverkan

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 08:00 CET

Lindéngruppen AB och Blekinge Tekniska Högskola, BTH, inleder 2016 en långsiktig samverkan inom området strategisk hållbar utveckling. Lindéngruppen satsar 15 miljoner kronor över fem år på BTH:s internationellt erkända forskning inom området.

Lindéngruppen fokuserar på långsiktig utveckling av industriföretag genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande. Företagets grundare, Ulf G. Lindén, hade ett djupt engagemang för utbildning och forskning, och hade bland annat en viktig roll i bildandet och den tidiga uppbyggnaden av BTH.

- Inom Lindéngruppen tillämpar vi den metodik för strategisk hållbar utveckling som BTH leder forskningen kring. En närmare relation med BTH är därför en naturlig del i vår koncerns intensifierade engagemang för en hållbar samhällsomställning. Jag ser personligen fram emot ett långsiktigt samarbete med BTH kring dessa frågor som hör till vår tids allra viktigaste, säger Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppens ägare och styrelseordförande.

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, med fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vid BTH genomsyrar ett nära samarbete med näringsliv och samhälle både forskning och utbildning. Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bedriver forskning, utbildning och samverkan med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och har bedömts excellent och internationellt ledande av många opartiska bedömare. BTH i allians med Det Naturliga Steget är också rådgivare åt en företagsgruppering som kallar sig StegVis-gruppen, där Lindéngruppen deltar ihop med andra proaktiva företag i syfte att bland annat utbyta erfarenheter, finna synergier och tillsammans påverka samhället i hållbar riktning.

- Satsningen från Lindéngruppen innebär både ett erkännande av vår forskning och en möjlighet att göra ännu mer av denna forskning, till gagn inte enbart för Lindéngruppen utan även för näringslivet och samhället i stort. Det betyder oerhört mycket för oss och är både mycket glädjande och uppfordrande, säger professor Göran Broman, chef för institutionen för strategisk hållbar utveckling.

- Detta är ett erkännande för BTH:s excellens inom hållbarhetsområdet liksom för vår relevans för näringslivet, i linje med BTH:s motto ”in real life”. Jag är idag mycket stolt över BTH och mycket glad och tacksam för denna satsning från Lindéngruppen, säger rektor Anders Hederstierna.

För ytterligare information kontakta professor Göran Broman, tel. 0455-38 55 04, e-post: goran.broman@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.