Skip to main content

Medel från Vetenskapsrådet för effektiv testning av programvara

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:00 CET

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning.

Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan garantera att den har tillräcklig kvalitet. Det har dock visat sig vara svårt att hitta teorier och konkreta verktyg för detta.

Forskaren Robert Feldt vid BTH får nu medel av Vetenskapsrådet för att ta fram metoder för effektiv testning av programvara med hjälpa av informationsteori.

– Informationsteori är en slags tillämpad matematik för information och ligger till grund för vårt moderna kommunikationssamhälle. Vi kommer att se hur vi kan använda informationsteori för att göra testning av programvara, som idag ofta är vag och subjektiv, mer effektiv, säger professor Robert Feldt.

Pengarna från Vetenskapsrådet gör att forskarna vid BTH under fyra år kan bedriva ett projekt där målet är både att ta fram metoder för effektiv testning av programvara och att undersöka hur de informationsteoretiska analysmetoderna som tas fram generaliseras till andra områden än testning.

– Projektet har därmed stor potential att skapa en omvälvande effekt på̊ programvaruteknik och ge det en mer precis och vetenskaplig grund, menar Robert Feldt.

BTH:s tillämpade forskning i programvaruteknik har under många år varit i toppen i Sverige men det är strategiskt viktigt att den nu också drar till sig medel för grundforskning.

– Jag har jobbat med testning och kvalitet tillsammans med svenska företag i många år och vet var de verkliga problemen finns och att det behövs generella lösningar. Det finns ingen motsättning mellan praktik och grundforskning utan de stöttar varandra. Satsningen från Vetenskapsrådet gör det möjligt för oss att ta oss an ett angeläget problem, säger Robert Feldt.

För mer information kontakta Robert Feldt via e-post: robert.feldt@bth.se eller via telefon 0455-38 58 07. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy