Skip to main content

Mikael Svahnberg disputerar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:21 CET

Fredagen den 31 oktober försvarar Mikael Svahnberg sin doktorsavhandling
”Supporting Software Architecture Evolution, Architecture Selection and
Variability”. Disputationen äger rum i Smaragden, Soft Center VI i Ronneby
kl 10:15.

Svahnberg har studerat evolution av mjukvaruarkitekturer och vad man kan
göra för att stödja denna evolution. Avhandlingen bidrar till att öka
förståelsen för hur evolution inträffar i ett programvarusystem, hur man
skapar mjukvara som är tillräckligt flexibel för att stödja evolution och
hur man utvärderar och väljer en mjukvaruarkitektur som stödjer en viss
blandning av kvalitetsegenskaper.

Det är idag mer en regel än ett undantag att programvarusystem har en
livscykel som sträcker sig över flera år. Förmågan att utvecklas smidigt
under hela livstiden bestäms till en stor del av hur bra systemets
arkitektur är på att uppnå de kvalitetsegenskaper som krävs, och hur bra
arkitekturen är på att anpassas till föränderliga krav.

Mikael Svahnberg är född och uppvuxen i Svängsta, strax norr om Karlshamn.
Han gick tekniskt gymnasium på Väggaskolan, och började studera
programvaruteknik på BTH i Ronneby 1994. Han tog en magisterexamen inom
programvaruteknik 1998, och fortsatte direkt med forskarstudier på BTH.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Mikael Svahnberg, 0457-38 58 11 eller mikael.svahnberg@bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy