Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

Pressmeddelande -

Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet. Utnämningen sker formellt den 19 maj men media är välkommen att träffa hedersdoktorn och professorerna redan nu.

Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj kommer en ny hedersdoktor och fyra nya professorer att högtidligt uppmärksammas. Media är välkommen att träffa dem redan nu vid en pressträff enligt nedan.

Till hedersdoktor utnämns

Lars Angelin: han utnämns för sina insatser och engagemang för att få till en korsbefruktning mellan industri och akademi, speciellt inom forskningen i programvaruteknik. Hans insatser har haft stor betydelse för BTH:s starka position inom programvaruteknik i världen. Lars Angelin är idag expert på Ericsson.

Till professor utnämns

Darja Smite: professor i programvaruteknik med ett speciellt forskningsintresse för outsourcing av mjukvaruutveckling.
Johan Eklund: professor i industriell ekonomi som bland annat forskat inom entreprenörskap och hur institutioner och regelverk påverkar företagande.
Kai Petersen: professor i programvaruteknik som speciellt fokuserat på agil mjukvaruutveckling i sin forskning.
Johan Öinert: professor i matematik med ett speciellt fokus på icke-kommutativ algebra och icke-associativ algebra.

Vid pressträffen träffar ni ovanstående samt Claes Wohlin och Tobias Larsson, dekaner vid BTH.

Dag: Fredagen den 21 april 2017
Tid: Kl 11:00
Plats: Samling i BTH:s reception, hus A, BTH, Karlskrona

Välkommen!

För mer information, kontakta Margareta Ahlström på telefon 0455-38 50 91, e-post: margareta.ahlstrom@bth.se

Ämnen

Regioner


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt

Margareta Ahlström

Margareta Ahlström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91