Skip to main content

Ny teknik effektiviserar arbetet inom patologi i Blekinge

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 13:00 CEST

Landstinget Blekinge och BTH, Blekinge Tekniska Högskola, startar tillsammans med näringslivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt för effektivare bilddiagnostik.

– Det är glädjande att vi nu får möjligheter att bidra till att utveckla nya arbetssätt i hälso- och sjukvården med hjälp av ny teknik, säger landstingsrådet Kalle Sandström och Anders Hederstierna, prorektor på BTH, i ett gemensamt uttalande.

Projektet, som ska effektivisera arbetet inom patologi genom digitalisering av bilder på vävnadssnitt och distansgranskning av bilderna, får stöd från Vinnova med 10 miljoner kronor.

Patologer arbetar traditionellt med att granska glasmonterade vävnadssnitt i mikroskop, vilket medför en obekväm och ergonomiskt dålig arbetsställning. Många patologer lider därför av problem med rygg och nacke. Samtidigt finns det geografiska begränsningar eftersom det är fysiska provglas som ska granskas. Det gör att det är svårt att nå experter inom olika diagnostikområden. Det råder också stor brist på patologer i dag och med stora pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren ser situationen inte ut att förbättras för landets patologiverksamheter. Därför blir bilddiagnostiken ofta en flaskhals i vården som leder till ökade kostnader, längre ledtider och sämre vård.

Forsknings- och utvecklingsprojektet ska utifrån detta hitta nya arbetssätt med digitaliserade bilder på vävnadssnitt som kan granskas på en bildskärm på distans. Med hjälp av teknik som i dag används inom radiologi kan granskningen ske från en bildskärm var som helst i världen. Förutom att förbättra arbetsmiljön för patologerna medför detta även att patologiexpertis kan nås regionalt, nationellt och internationellt på ett enkelt sätt utan att provglas eller patienter behöver förflyttas.

– Ett litet laboratorium som vårt i Blekinge kommer genom detta inte att bli lika sårbart för störningar i svarstider och kvalitet, säger Lennart Mellblom, överläkare och medicinskt ansvarig på patologen i Landstinget Blekinge.

Forsknings- och utvecklingsprojektet kan på sikt minska kostnaderna för Landstinget Blekinge och ge patologerna en bättre arbetsmiljö genom en flexiblare organisation, samtidigt som patienter ges bättre vård, säkrare diagnostik och kortare ledtider. BTH bidrar till arbetet genom expertis inom interaktionsdesign och innovationsprocesser. Arbetsflöden, interaktion, samarbete och innovation är faktorer som står i fokus. Tekniken har utvecklats av företaget RxEye och har tidigare använts för att utveckla radiologin i andra landsting.

För mer information, kontakta professor Tobias Larsson BTH, 0455-38 55 25 www.bth.se/ing/tlr eller professor Bo Helgeson, 0455-38 55 58.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera