Skip to main content

Ny teknik ger bättre bildkvalitet

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 10:00 CEST

Måndagen den 10 juni försvarar Hussein Aziz, BTH, sin avhandling i ämnet datorsystemteknik. Han disputerar på avhandlingen ”Streaming Video over Unreliable and Bandwidth Limited Networks”.

Idag erbjuder mobilnätet allt fler olika typer av tjänster. Vi har också allt större frihet att använda våra mobiler och dess tjänster var som helst och när som helst.

Så kallade strömmade tjänster är en viktig tillämpning för många mobilanvändare. Videoströmning via trådlösa nätverk lider ofta av bandbreddsbegränsningar och avbrott, vilket kan leda till förlust av bildrutor i videosekvensen. Det kan påverka kvaliteten på videon negativt och användaren upplever plötsliga stopp under uppspelningen, det vill säga bilden fryses tillfälligt, följt av ett hopp från en scen till en annan.

I denna avhandling föreslås flera tekniker för att, dels övervinna problemet att bilden fryses, dels minska mängden videodata som strömmas till den mobila enheten. De föreslagna teknikerna används framgångsrikt för att ge tillfredsställande bildkvalitet på de videor som sänds över opålitliga nätverk.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndag 10 juni
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J 1630, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

 

För mer information, kontakta Hussein Aziz, via e-post: hussein.aziz@bth.se

Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy