Skip to main content

Ny utbildning vid BTH fyller kunskapsgap

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2013 13:33 CET

I höst startar BTH en ny utbildning för den som vill bygga framtidens hållbara energisystem. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och fyller det gap som idag finns mellan traditionella energiingenjörer och miljöarbetare.

I dag ser vi ett överutnyttjande av naturens resurser och problemen blir allt större om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurserna. Men att hushålla räcker inte – vi måsta anpassa teknikutvecklingen ett mer hållbart samhälle. Inom energi- och transportsektorn, där miljöpåverkan är särskilt stor, är det speciellt viktigt att vi gör en omställning till ett mer hållbart samhälle. Här finns ett stort behov av ingenjörer som kan den nya tekniken och som kan bidra till teknikutveckling inom detta område.

BTH:s nya treåriga utbildning har inriktningen mot hållbara energi- och transportsystem och knyter ihop förnybar energi, smarta elnät, smarta värmesystem samt elfordon.

– Allt fler företag satsar på energieffektivisering, förnybar energi, smarta nät och elektrifiering av transporter. Då behövs välutbildade ingenjörer som kan arbeta med drift, utveckling eller projektledning i energibolag. De fyller det gap som idag finns mellan traditionella energiingenjörer och miljöarbetare, menar Henrik, initiativtagare till programmet.

För att studenterna snabbt ska komma i kontakt med de problem som företagen har finns många praktiska inslag i utbildningen.

– Vi kommer att arbeta nära industrin vilket är viktigt för att studenterna snabbt ska få inblick i vad som behöver göras, avslutar Henrik Ny.

 

För mer information, kontakta Henrik Ny, via e-post: henrik.ny@bth.se eller via telefon: 0455- 38 55 17.  Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (2)

  På vilket sätt är denna så unik?
  Har tittat på denna utbildningen då jag är intresserad av ämnet men jag tycker det finns flera andra utbildningar som är väldigt lika(förutom elbil) så som på Luleå och Umeå universitet, Karlstads högskola, högskolan i Gävle mm.

  http://jamforutbildning.studera.nu/sok-jamfor/omrade/miljo-och-energiteknik-151?typ=3&examen=15

  - Viktor Uneus - 2013-04-02 21:33 CEST

  Hej Viktor!
  Här kommer ett svar från den programansvarie läraren Henrik Ny:

  Nedanstående punkter är nästan alla helt unika för programmet energisystem för hållbar utveckling och framförallt är de unika i kombination.

  1. Strategiskt Hållbarhetsfokus. Stark koppling till BTHs världsledande forskning och internationella nätverk inom strategiskt hållbar utveckling (dvs att gå från att försöka förminska redan kända problem som t.ex. koldisoxidutsläpp till att definiera vad hållbarhet är och sedan ta fram lösningar som kan överbrygga gapet mellan dagens situation och den framtida hållbara)

  2. Energisystemfokus. Tydlig profilering på systemförståelse och systemanalys där alla bitar som behövs för ett hållbart energi och transportsystem behandlas (förnybar energi (el och värme), energianläggningar och energilagring i hemmen, smart energidistribution (elnät och fjärrvärmenät), effektiva transporter (främst eldrift).

  2. Snabb väg fram till kompetensen. Även om man kan läsa eller anpassa vissa civilingenjörsutbildningar i liknande energisystemfokus (t.ex. vid KTH, Uppsala och Luleå Universitet) så är detta den enda högskoleingenjörsutbildningen med detta fokus. Dessutom finns det strategiska hållbarhetsperpektivet endast på BTHs energisystemutbildning.

  4. Starkt tvärvetenskapligt projektkompetensfokus. Integrerande projektkurser körs hela tiden parallellt med de mer ämnesspecifika kurserna och tillämpar praktiskt kunskaper samtidigt som en projektledningskompetens utvecklas hos studenten.

  5. Stark koppling till relaterade industriella samverkansprojekt och deras partners. Ett hundratal partners inom Grencharge Sydost och liknande projekt kommer att direkt involveras i undervisningen när studenterna gör sina projektuppgifter.

  Mvh Margareta Ahlström

  - Margareta Ahlström - 2013-04-10 17:44 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera