Skip to main content

Ny verksamhet ger nya arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:00 CEST

Som tidigare meddelats tar BTH över uppdraget från VHS med att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning för alla lärosäten i Sverige från och med den 1 april 2013. Nu är en verksamhetschef utsedd och rekrytering av övrig personal pågår.

BTH:s roll blir att granska och registrera de handlingar som följer med den blivande studentens ansökan. Verksamheten kommer att fluktuera över året i takt med de olika antagningsomgångarna varför behovet av personal kommer att variera.

– Vi räknar med upp emot 40 personer när det är som mest att göra, berättar Björn Ljunggren, verksamhetschef för gruppen som ska arbeta med att granska alla ansökningar. Rekryteringen av ansvariga för arbetslagen har påbörjats och vi diskuterar olika former av anställningar för handläggare. Det är spännande att fundera över olika anställningsformer så som regelbunden arbetstid, flexibel arbetstid med koncentrerad arbetsinsats och längre ledighet, tjänster kombinerade med andra arbetsuppgifter på BTH samt timanställningar när belastningen är som störst. Den varierade arbetsbelastningen ger även möjlighet för studenter att arbeta i perioder under året.

– Nu väntar planerings- och organisationsarbete så fort de första anställningarna är klara. Inte minst viktigt är en bra arbetsmiljö där vi börjar med inköp av möbler, färdigställande av kontor och personalrum. Det känns extra roligt att starta upp en verksamhet från grunden. Och nya arbetstillfällen behövs i länet, avslutar Björn Ljunggren.

För mer information, kontakta Björn Ljunggren på telefon 0455-38 56 08 eller via e-post: bjorn.ljunggren@bth.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy