Skip to main content

Parallella operationer kan minska operationsköerna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en ökad andel äldre gör att belastningen på vården ökar. En del av lösningen kan vara parallella operationer, effektivare planering av personalen samt smartare datasystem visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Marie Persson, forskare i datavetenskap vid BTH, har under flera år intresserat sig för hur vården kan effektiviseras. I sin forskning har hon kommit fram till två viktiga faktorer som påverkar effektiviteten på en operationsavdelning och som kan minska belastningen på vårdsektorn.

Det handlar om att minska bytestiden, det vill säga tiden mellan två operationer. Om den minskas kan tid frigöras för personalen.

– Att minska bytestiden skulle ge samma effekt som att öppna ytterligare en operationssal, säger Marie Persson. Förutom att det skulle leda till minskade operationsköer skulle personalen kunna gå ner till sex timmars arbetsdag.

Att minska bytestiden handlar om att optimera tiden då själva operationen utförs (det vill säga knivtiden). Om två operationer som är planerade i samma operationssal, till viss del kan överlappa varandra, det vill säga ett operationsteam börjar förbereda nästa operation innan den första är slutförd, så vinner man värdefull tid. Men för att tidpunkten då denna överlappning sker inte ska kollidera med flera operationssalar, behövs en noggrann planering.

– Det handlar om att planera personalens arbete på ett effektivare sätt utan att riskera vårdkvaliteten. Mycket handlar om att fundera över logistiken, vilket kanske inte är så vanligt inom vården, berättar Marie Persson.

Det tredje handlar om att göra sjukhusens operationsplaneringssystem mer ”intelligenta”, det vill säga systemen ska kunna ta hänsyn till fler faktorer och därmed bli effektivare. Värdefull information finns att utvinna i den data som kontinuerligt genereras i de digitala vårdsystemen. Genom datavetenskapliga metoder kan man få fram prognoser om framtiden som är avgörande för hur framtidens sjukvård ska utvecklas och möta kommande behov.

Marie Persson och hennes forskarkollegor får nu 500 000 kronor från Vinnovas program för utvecklingsdriven innovation. De får pengarna för projektet Personal- och operationsplaneringsstöd som genomförs i samarbete med Danderyds sjukhus och två företag.


För mer information, kontakta Marie Persson, via e-post: marie.persson@bth.se eller via telefon: 0455-38 58 38.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.