Skip to main content

Poliser från EU lär sig digital bevissäkring

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 13:00 CEST

Nästa vecka startar utbildningen Macintosh forensic vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Deltagarna är 20 poliser från EU och syftet med kursen är att de ska lära sig mer om digital bevissäkring i datorer med Apples Opperativsystem OS X.

BTH är, tillsammans med Europol, BKA Tysklands federala polis samt universitetet i Montpellier, Frankrike, deltagare i EU-projektet Cybercrime Investigation Training Program. Projektet arbetar med att ta fram nya kurser inom området för digital bevissäkring.

IT-säkerhet är ett område där BTH redan 1999 startade ett Centrum för Elektronisk Säkerhet. Idag har BTH flera olika utbildningsprogram inriktade på IT-säkerhet, bland annat ett civilingenjörsprogram i datorsäkerhet, det enda i sitt slag i landet idag. För att upptäcka, förebygga och hantera attacker och intrång och deras spår har BTH även ett specialanpassat säkerhetslaboratorium som studenter och forskare använder.

BTH har byggt upp en expertkompetens inom området och kommer nu inom nämnda EU-projekt att ge kursen Macintosh Forensic under perioden den 26 och 31 augusti. Deltagare är 20 poliser eller motsvarande från hela EU, en från varje land.

-Vi kommer att lära deltagarna säkra spår kopplade till Apple operativsystem OS X som Powerbook samt iPod och iPhone, säger Anders Carlsson, ansvarig för kursen. Anders är även BTH:s projektledare för Cybercrime Investigation Training Program.

Kommande kurser som gruppen ger är Advanced Network Forensic som ges i Montpellier, Frankrike samt Solid State Technology Forensic som kommer att ges på Malta.

Därefter kommer BTH att erbjuda dessa tre kurser till rättsvårdande myndigheter i Norden som uppdragsutbildning.

 

För mer information, kontakta Anders Carlsson på telefon 0708-17 87 787 eller via e-post: anders.carlsson@bth.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy