Skip to main content

Prestigefyllt erkännande av forskargruppen för höghöjdsplattformar vid BTH

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2009 10:30 CEST

Forskargruppen för höghöjdsplattformar (HAP) vid Blekinge Tekniska Högskola
har nyligen erhållit ännu ett erkännande. HAP-gruppen, ledda av professor
Abbas Mohammed, har bidragit med 4 av de totalt 14 artiklarna i en
specialutgåva av den internationella tidskriften EURASIP Journal on
Wireless Communications and Networking.

Specialutgåvan har titeln Advanced Communication Techniques and
Applications for High Altitude Platforms och leddes av professor Abbas
Mohammed. Målet med denna specialutgåva var att föra fram forskningen inom
denna nya teknologi till en bredare publik samt att lyfta fram
aktiviteterna inom EU-samarbete COST 297 inom detta område.

- Antagandet av våra 4 artiklar utav de totalt 14 accepterade artiklarna i
denna prestigefyllda specialutgåva är ytterligare ett exempel på erkännande
av vårt anseende inom detta nya forskningsområde och vi är utomordentligt
glada över det, säger professor Mohammed.

Höghöjdsplattformar utgörs av luftskepp, ballonger eller flygplan som
arbetar i stratosfären (typiskt på 17-22 km höjd) för att leverera en mängd
tjänster, för bland annat telekommunikation. HAP-gruppen, bestående av
Abbas Mohammed, Tommy Hult och Zhe Yang, är de svenska representanterna och
styrelsemedlemmarna för EU samarbete COST 297.

I artiklarna ges en överblick av HAP-teknologin genom undersökningar inom
flerantennteknik för HAP integrerat med tredje generationens (3G)
mobilsystem, samt utvärderar prestanda vid samkörning med WiMAX system i
enkel- och flercellsscenario.

För ytterligare information kontakta professor Abbas Mohammed på telefon
0708-10 74 55 eller via mail på abbas.mohammed@bth.se
Se även www.bth.se

---------------------------------------------------------------------
Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera