Skip to main content

Professor vid BTH enhälligt omvald som styrelseordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 16:55 CEST

Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma har enhälligt valt Ania Willman, Professor i vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), som ordförande 2010 – 2014.

Ania Willman är Svensk sjuksköterskeförenings styrelseordförande sedan 2006. I förra veckan blev hon enhälligt vald av Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma att fortsätta som ordförande fram till 2014.

Under 2011 och 2012 kommer Svensk sjuksköterskeförening fokusera på bland annat kunskapsbaserad omvårdnad, specialistutbildningarna och den gemensamma värdegrunden för omvårdnad.

- Den närmaste tiden kommer frågan om sjuksköterskors specialistutbildning att vara viktigast. Vi kommer att delta i det nationella arbetet för ökad säkerhet i vården genom att sammanställa omvårdnadens bidrag i tydliga kunskapsunderlag. Kvalitetsregister och hur man mäter omvårdnadens resultat liksom behovet av att forskningsresultat implementeras är också viktiga områden. Dessutom bör organisationen arbeta med att stärka samarbetet mellan sektioner och nätverk och Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Men vi måste även värva fler medlemmar, säger Ania Willman.

Ania Willman, född 1950 är leg. sjuksköterska och Professor i vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Hon har varit aktiv i Svensk sjuksköterskeförening sedan 1995 då hon valdes in i det nybildade vetenskapliga rådet. Ania Willman är känd för sitt arbete med evidensbaserad omvårdnad.

 

För ytterligare information kontakta Professor Ania Willman på telefon 0455-385464.

Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy