Skip to main content

Regionala makthavare i skolbänken för ökad EU-kunskap

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2012 11:10 CET

Torsdag den 1 mars sätter sig 60 politiker, kommunchefer och representanter från lärosätena i Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län i skolbänken för att lära sig mer om EU. Syftet är bland annat att få ökad kunskap om hur regionernas utveckling på olika sätt påverkas av arbetet inom EU men också hur regionerna själva kan påverka.

Föreläsningen den 1 mars är inledningen på totalt fyra utbildningsdagar som anordnas för politiker under 2012. Media hälsas välkomna att träffa föreläsare och politiker vid det första utbildningstillfället!

Den 1 mars föreläser Rolf Gustavsson, skribent, journalist och krönikör för Svenska Dagbladet. Rolf var EU-korrespondent i Bryssel under åren 1986-2010. Under dagen tas två teman upp:

1. Maktskiftet som Lissabonfördraget gav.
Lissabonfördraget har förändrat EU:s sätt att arbeta. EU har numera en utrikesminister och en ”president”, täta toppmöten som förskjutit mycket av makten till stats- och regeringscheferna. Men framförallt har EU blivit ett tvåkammarsystem, där Europaparlamentet fullt ut är medlagstiftare (t.ex. med veto över strukturfonderna). Våra EU-parlamentariker är en outnyttjad källa för påverkan och tidig information.

2. Eurokrisens nya politiska tumskruvar.
Den globala finanskrisen och de stora budgetunderskotten i europeiska stadsbudgetar har slagit hårt mot euron. EU-politikerna har svarat på krisen genom att knyta sig både politiskt och ekonomiskt tätare samman. En effekt är t ex att Sveriges finansminister Anders Borg sedan våren 2011 måste lämna in sin budgetproposition till Bryssel för granskning innan den når Sveriges riksdag. En annan ser ut att bli, att Reinfeldt som regeringschef i ett icke-euroland hamnar i B-laget på framtida toppmöten.

Totalt satsas 8,3 miljoner kronor t.o.m. oktober 2013 år på att utbilda förtroendevalda och tjänstemän inom EU-frågor. Regionförbundet i Kalmar län driver arbetet tillsammans med Regionförbunden i Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping medverkar också i arbetet. Totalt 440 personer från länens kommuner och landsting kommer att erbjudas plats på utbildningar inom EU-kunskap. Satsningen finansieras genom Europeiska Socialfonden.

Dag: Torsdagen den 1 mars 2012
Tid: 09:00
Plats: Kalmarsalen i Kalmar

Kontakt: Karin Alkeberg, projektledare för EU-kompetensutvecklingen, tfn: 070-447 03 96

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera