Skip to main content

Saab stödjer BTH-forskare

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 08:52 CET

För att bättre kunna upptäcka kamouflerade eller rörliga mål på marken tar Saab hjälp av BTH-forskaren Mats Pettersson. Företaget kommer att stötta BTH:s forskning inom signalbehandling genom ett forskningsstipendium.

På BTH bedriver forskaren Mats Pettersson forskning på syntetisk aperturradar (SAR). Den här typen av radar har stora fördelar jämfört med vanliga optiska kameror. SAR har förmågan att avbilda stora markområden från till exempel rymden med en mycket hög upplösning och oberoende av väder och ljusförhållande. SAR-teknik används idag inom en mängd tillämpningar från att till exempel mäta glaciärers rörelser och lättare hitta nödställda till havs. Under en lägre tid har Saab tillsammans FOI i Sverige utvecklat ett flygande SAR-system vilket kan användas för att se saker kamouflerade av skogen och objekt som rör sig. Det finns även indikationer på att tekniken går att använda för att se saker nedgrävda i marken.

Saab har nu beslutat att stödja Mats Petterssons forskning via ett forskningsstipendium på 12–24 månader. Syftet med stipendiet är att utveckla och utvärdera nya tester och algoritmer för förändringsanalys och rörliga mål. Dessa metoder använder sig av tidsdifferentierade SAR-mätningar vilka är oerhört effektiva för att se förändringar över mycket stora områden. Det kan i ett militärt scenario handla om kamouflerade mål eller i ett civilt om till exempel enstaka avverkade träd, vilket kan vara speciellt intressant för till exempel Brasilien med tanke på den skövling av regnskogen som sker där. Algoritmerna för förändringsanalys baseras på statistiska antaganden och metoder vilka forskningsgruppen hoppas på att kunna förbättra avsevärt.

För Saab innebär stipendiet att de får tillgång till kvalificerad kunskap som relativt omgående kan omsättas till bättre produkter.

 

För mer information, kontakta professor Mats Pettersson, e-post: mats.pettersson@bth.se eller telefon: 0455-38 57 28. Se även www.bth.se


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy