Skip to main content

Satsning på BTH:s forskningsmiljö i programvaruteknik

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2011 08:30 CEST

Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) satsar 10 miljoner kronor i forskningsmiljön inom programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Syftet med KK-stiftelsens satsning är att BTH ska stärka sin forskningsspets ytterligare. Målsättningen är att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv. Finansieringen ges under två år.

BTH har redan idag en stark forskning i programvaruteknik och en stor del av forskningen sker i samarbete med näringslivet. KK-stiftelsens satsning skapar nu möjligheter för BTH att fortsätta utveckla och stärka sin forskningsspets inom programvaruteknik.

Förutom KK-stiftelsens satsning kommer även industrin att bidra med resurser genom deltagande i projektet. Totalt kommer sju industriella partners kommer att delta. En industriell kickoff kommer att hållas 30 september, där företagen bland annat bidrar med att presentera sina industriella utmaningar inom området.

-Det här betyder att vi kan fortsätta att satsa på ett område där det finns ett stort industriell intresse. Målsättningen är att kunna bidra med nya och effektivare metoder för mjukvaruutveckling. Det är en förutsättning för en konkurrenskraftig svensk industri när mjukvara blir en allt viktigare del i ett stort antal produkter och system, till exempel maskiner för tillverkningsindustrin som representeras av Sauer-Danfoss i projektet, säger Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid BTH.

För mer information, kontakta Claes Wohlin på telefon 0455-38 58 20 eller via e-post: claes.wohlin@bth.se. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera