Skip to main content

Sjuksköterska får stipendium från Svensk sjuksköterskeförening

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 10:54 CET

Amanda Hellström, legitimerad sjuksköterska vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har tilldelats Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium 2011 på 30 000 kronor.

Amanda Hellström håller på med sin doktorsavhandling inom området vårdvetenskap. I avhandlingen studerar hon hur god sömn påverkar äldre personer och hur sjuksköterskor praktiskt kan hjälpa bidra till att äldre får bättre sömn.

– Det är roligt att forska kring ett ämne som berör. Framför allt ser jag det som viktigt att lyfta fram hur vi sjuksköterskor i vår profession kan arbeta för att möjliggöra en god sömn, säger Amanda Hellström.

– Andelen äldre personer ökar globalt. Därtill är äldre personer mer utsatta för sömnproblem till följd av sjukdomar, sociala omständigheter och miljöfaktorer som exempelvis vid flytt till ett äldreboende. Den forskning som jag bedriver tillsammans med mina handledare ska lyfta fram vilka omvårdandshandlingarvad sjuksköterskor praktiskt kan göra för att intervenera för en bättre sömn, samt öka uppmärksamheten hos sjuksköterskor för de problem som en otillfredsställande sömn kan medföra för äldre personer. Förhoppningen är att vi ska kunna öka gruppen av äldre personer som sover bra, trots många försvårande omständigheter, avslutar Amanda.

För mer information, kontakta Amanda Hellström på telefon 0455-38 54 63 eller via e-post: amanda.hellstrom@bth.se. Se även www.bth.se

Fakta:
Amanda Hellström är doktorand vid Lunds universitet. Yngre doktorandstipendiet tilldelas henne för avhandlingsarbetet ”Insomnia in elderly persons. How to assess insomnia and promote sleep in health care settings by nursing interventions”. I avhandlingen studeras de grundläggande behov som god sömn hos äldre personer har stor relevans för kvalitativt god omvårdnad. Avhandlingen har stor relevans för Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi.

(Ur Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelande den 17/11, www.swenurse.se)

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy