Skip to main content

Skapandet av IT, en integrering av teknik, vardag och politik

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:48 CEST

Var, hur och av vem skapas informationsteknik? Hur mycket utrymme finns det för icke-tekniska grupper när IT utvecklas? Det är två frågor som Pirjo Elovaara behandlar i avhandlingen Angels in Unstable Sociomaterial
Relations: Stories of Information Technology.

Pirjo Elovaara studerar de IT-aktörer som i de flesta sammanhang är osynliga och icke-närvarande, som till exempel bibliotekarier, samhällsbyggare och kommunala webbutvecklare. Också en fråga om medborgarskap blir relevant, då undersökningen fokuserar på IT-tillämpningar i den politiskt styrda offentliga sektorn.

I avhandlingen växer en väv av förhandlingar och gränsöverskridningar fram, där människor, politik och teknik samverkar. Projekt som på ytan verkar vara små och enkla döljer en komplexitet när frågorna om demokrati och medborgarskap, vardagens arbete med involverade kompetenser samt teknikens möjligheter och dess begränsningar (om)förhandlas.

Pirjo Elovaaras slutsats är att IT inte är något givet utan dess innehåll och meningar skapas av en mängd olika aktörer i specifika sammanhang. För att förstärka de olika aktörernas delaktighet och inflytande samt integrering av teknik, vardag och politik behövs det dock en mer genomtänkt och därmed hållbar stabilitet. Pirjo Elovaara introducerar änglar som en möjlig tankefigur för detta integreringsarbete. Det krävs nämligen änglars
kompetenser: kommunikation, sammanlänkningar och cirkulation, för att skapa utrymme för praktiker som stödjer samarbete mellan olika professioner samt mellan människor och teknik. Inom ramen för detta skapas också möjligheter för reflektion och positiv instabilitet, menar Elovaara.

Pirjo Elovaara disputerar i ämnet teknovetenskapliga studier den 28 maj kl 13:15 i sal Tellus, Soft Center VIII, Ronneby.

FÖR MER INFORMATION:
Doktorand Pirjo Elovaara, telefon 0457-38 55 56, e-post pirjo.elovaara@bth.se.


---------------------------------------------------------------------
Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy