Skip to main content

Stadsplaneringens historiska roll i Europa ska studeras

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 08:00 CEST

Under hela 1900-talet har stadsplanering varit ett viktigt verktyg för den sociala utvecklingen. Nu beviljas Blekinge Tekniska Högskola, BTH, cirka 7,5 miljoner kronor för att tillsammans med tre andra europeiska universitet studera stadsplaneringens roll i etablering, utveckling och förändring av europeiska städer, regioner och nationer.

Under hela 1900-talet har stadsplanering varit ett viktigt verktyg för den sociala utvecklingen. Detta gäller för Europa mer än för någon annan kontinent. Stadsplanering har i hög grad bidragit till framväxten av välfärdsstaten, starka ekonomier och en relativt balanserad bebyggelsestruktur. Men stadsplanering har även orsakat förtryck och förstörelse av vissa befolkningsgrupper och natur- och kulturresurser.

De flesta tidigare studier av 1900-talets stadsplanering har haft ett nationellt perspektiv och de har utförts med olika metoder. En gemensam övergripande studie över stadsplaneringens roll i Europa har saknats – fram till nu.

Professor Abdellah Abarkan vid institutionen för fysisk planering vid BTH, tillsammans med Bauhausuniversitetet i Weimar i Tyskland, universitetet i Valladolid i Spanien samt universitetet Pavol Jozef Šafárik i Slovakien, har beviljats medel för ett forskningsprojekt där målet är att ur ett europeiskt perspektiv utveckla och på ett hållbart sätt främja en gemensam förståelse av 1900-talets stadsplanering.

Projektet har beviljats 3 700 000 € ur EU-fonden ”Marie Curie Innovative Training Network” där BTH får drygt 790 000 €.

– Projektet betyder mycket för oss på BTH. Jag ser det som en stimulerande kraft som kommer att bidra till utveckling av vår forskarmiljö i ett internationellt nätverk. Projektet kommer att öka vår kompetens inom området på forskarnivå och i samspel med utbildning på både grundnivå och avancerad nivå, säger professor Abdellah Abarkan vid BTH.

För mer information, kontakta professor Abdellah Abarkan via e-post: abdellah.abarkan@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy