Skip to main content

Studieavgifter på BTH från hösten 2011

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:40 CEST

Regeringen beslutade tidigare i år om att införa anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor i Sverige för studenter som kommer från länder utanför EES-området och Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter. Införandet av avgifterna träder i kraft från och med höstterminen 2011. Studieavgiften beslutas av respektive lärosäte och ska motsvara den långsiktiga självkostnaden. BTH har idag beslutat om sina studieavgifter.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har beslutat om en studieavgift för läsåret 2011/12 som är 100 000 SEK per läsår om 60 högskolepoäng eller 50 000 SEK per termin om 30 högskolepoäng eller 1 667 SEK per högskolepoäng. Även om kostnaden för undervisning och utbildningsrelaterad stödverksamhet varierar mellan olika program och kurser har BTH valt att sätta en studieavgift som är lika för alla utbildningar på högskolan, med utgångspunkten att studieavgiften ska täcka kostnaderna för verksamheten som helhet. Studieavgiften kommer att revideras årligen.

Den nivå på studieavgiften som BTH beslutat om ligger något över den nivå som regeringen linjerade ut tidigare i propositionen. Nivån på studieavgiften förväntas ge BTH en god position på den globala utbildningsmarknaden.

– Att studieavgifter införs för vissa av BTH:s studenter kommer inte att innebära några andra direkta skillnader för våra studenter. Vi ser det som viktigt att hålla mycket god kvalitet på våra utbildningar oberoende av var våra studenter kommer ifrån eller hur deras studier finansieras, säger Ursula Hass, rektor på BTH.

BTH har använt några underliggande principer som utgångspunkt för att bestämma studieavgiften: BTH ska behandla studenter likvärdigt oavsett hur deras studier är finansierade. BTH:s studieavgift ska endast täcka självkostnaden för undervisning och annan direkt undervisningsrelaterad stödverksamhet. BTH:s studieavgift ska beräknas utifrån kostnaden för ett genomsnitt av BTH:s program och kurser. BTH:s studieavgift ska täcka den kända självkostnaden.

I och med införandet av studieavgifter arbetar BTH aktivt för att öka utbudet av stipendier för studenter från tredjeland. BTH arbetar också med att träffa överenskommelser om större utbildningsvolymer med strategiska partners, vilket kan medföra att kostnaden per student kan minska tack vare volymfördelar. BTH arbetar också vidare med att uppfylla kraven för internationell ackreditering vilket gör BTH ännu mer intressant att studera hos för studenter både från Sverige och övriga världen.

För ytterligare information kontakta rektor Ursula Hass på telefon 0455-38 50 01. Se även www.bth.se

Presskontakt: Kristina Fridensköld, informationschef, 0455-38 50 27.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera