Skip to main content

Sverige halkar efter vad gäller styrmedel för elfordon

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:52 CET

Enligt en ny rapport hamnar Sverige på sista plats när det gäller styrmedel för elfordon. Rapporten som har jämfört åtta länder är gjord av forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i samarbete med forskare vid Copenhagen Business School och företaget InnoVentum.

Enligt rapporten ligger Norge överlägset längst fram medan Sverige hamnar på sista plats. Rapporten visar också att det finns ett tydligt samband mellan styrkan på styrmedelsinsatserna och antalet elfordon på vägarna i de studerade länderna.

Rapporten har gjorts av BTH tillsammans med forskare vid Copenhagen Business School och företaget InnoVentum, och den jämför styrmedel för elfordon i åtta länder. I studien finns länder som ligger i framkant vad gäller styrmedel för elfordon, till exempel Norge, Holland och Kina, men även länder som likt Sverige har varit mer försiktiga exempelvis Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Danmark finns med.

För Sigvald Harryson, som ledde sammanställningen av rapporten, är resultatet både överraskande och oroande:

– Vi visste redan innan att Sverige ligger långt framme i installerad förnybar energi men att förbättringspotentialen var så stor när det gäller styrmedel för elfordon var en överraskning. Detta har redan konsekvenser för industrin i Sverige. Den växande marknaden för elfordon utnyttjas nu av storföretag som Nissan, Renault och Tesla snarare än av det svenska fordonsklustret kring Volvo Cars, säger Sigvald Harryson vid Copenhagen Business School och InnoVentum.

– Rapporten är en viktig pusselbit i den sammanställning som vi nu gör av vår fleråriga forskning kring hur Sveriges fordonsflotta ska kunna ställas om att bli fossilfri till 2030. En omställning till elfordon framställs ibland som ett hot mot befintliga jobb i traditionell industri men vår forskning pekar snarare på att elfordon och förnybar energi kan ge fler arbetstillfällen, säger Henrik Ny, forskningsansvarig inom BTH:s grupp för hållbara transport- och energisystem och beställare av rapporten.

Båda två är överens om att Sverige nu har en stor möjlighet att behålla sin ledande ställning inom förnybar energi och att bredda den genom att införa kraftfulla styrmedel också för elfordon.
– Utan en kraftansträngning riskerar Sverige att sitta fast i ett allt dyrare fossilt transportsystem som kommer att kosta mycket mer i utsläpps- och bränslekostnader när oljan så småningom oundvikligen blir allt dyrare, menar de.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.

För mer information, kontakta Henrik Ny via e-post: henrik.ny@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 17. Se även www.bth.se eller www.bth.se/sustaintrans


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy