Skip to main content

Sydost tar täten inom sjösäkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 12:57 CET

Sydostinitiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön.
- Detta är en viktig utmärkelse som ytterligare sätter Blekinge och Kalmar på kartan för sitt arbete med sjösäkerhet, säger Daniel Sköld projektledare för Baltic Maritime Science Park.

Baltic Maritime Science Park är ett internationellt kluster inom sjösäkerhet som grundats av Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kustbevakningen och Marinen. Klustrets uppgift är att koppla samman myndigheternas behov av säkra lösningar med forskningens utveckling av ny teknik och industrins förmåga att skapa kommersiella produkter och tjänster.
- Då kan vi låta behoven och forskningen leda till fler jobb och nya företag samtidigt som vi bidrar till en bättre och säkrare miljö, säger Daniel Sköld.

EU:s Östersjöstrategi är en gemensam strategi för samtliga EU-stater runt Östersjön. Inom ramen för strategin utses ett antal flaggskeppsprojekt som bedöms vara föregångare för utveckling inom regionen. Flaggskeppsstatus innebär att initiativet lyfts fram som en förebild och att dess resultat sprids brett i hela området.

Internationellt är Blekinge redan en erkänd aktör. 2007 vann man pris av EU:s Regionkommitté i Bryssel för projektet Baltic Master. Projektet samlade 42 partners från sju länder kring Östersjön och hanterade bland annat frågor som oljeskydd, säkra sjötransporter och planering av kust och hav. Fortsättningsprojektet Baltic Master 2 avslutades 2012 och då hade partnerskapet vuxit till närmare 50 aktörer och samtliga Östersjöländer fanns då representerade.

På BTH utvecklade man samtidigt forskningen inom området och etablerade 2009 en nationell tankesmedja där forskare och företagare inom sjösäkerhetsområdet kunde knyta kontakter och utveckla nya idéer tillsammans. Baltic Maritime Science Park ska bygga vidare på allt detta men med ökat fokus på innovationer och företagande.

- Baltic Maritime Science Park är planerat som ett internationellt nätverkskluster där forskare och företagare kring hela Östersjön kan samlas och gemensamt bidra till en dynamisk utveckling. Tillsammans kan vi skapa ett ledande kluster för en global marknad, säger Daniel Sköld.

 

För mer information om Baltic Maritime Science Park kontakta projektledare Daniel Sköld  på telefon 0762-46 27 00.

För mer information om Östersjöstrategin http://www.regionblekinge.se/det-haer-goer-vi/internationellt-samarbete/eus-oestersjoestrategi.aspx

http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy