Skip to main content

Tarkett genom en industriell revolution

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:43 CEST

Historikern Staffan Stranne har följt Tarkett genom den tredje industriella revolutionen. Globalisering, ny elektronisk teknik (IT) och förändrade sätt att organisera produktionen är några saker som har påverkat företaget de senaste trettio åren.

Stranne har i sin forskning undersökt bland annat hur internationaliserat ägande har påverkat verksamheten och vad teknikutvecklingen har betytt för arbetsprocess, ledningsprocess och anställningsrelationer. Han har också tittat på hur en förändrad organisation påverkar människors relationer i termer av klass och genus.

Tarkett har varit mycket framgångsrikt i att generera och utveckla kompetens lokalt, och därmed hävda sig på de internationella marknaderna. Stort intresse riktas i undersökningen på den omorganisation som företagsledningen i samarbete med det lokala facket genomförde under 1990-talet, och som kort kan beskrivas som en övergång från tayloristisk reglerad detaljstyrning till målstyrning med ökat decentraliserat ansvar för de produktionsanställda. Detta har inneburit en viktig kompetenshöjning bland de anställda. Ett annat intressant område rör skydds- och arbetsmiljöfrågor, där en ökad samsyn mellan företag och anställda kan noteras under 1990-talet och början av 2000-talet. Arbetsmiljöutvecklingen har varit påtaglig, och har tillsammans med kompetensutvecklingen betytt att statusen för produktionsanställning vid Tarkett har ökat dramatiskt.

Staffan Stranne disputerar den 19 maj med avhandlingen: ”Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen. Tarkett i Ronneby 1970-2000.” Disputationen äger kl. 13.15 i sal 2404 A, Norra Flygeln på Campus Gräsvik i Karlskrona.

Staffan Stranne är uppvuxen i Hallabro och har tidigare arbetat som lärare på Fredriksbergs- och Espedalsskolan i Ronneby.


Ytterligare upplysningar kan fås av:
Staffan Stranne, 0455-38 53 16 eller staffan.stranne@bth.se


---------------------------------------------------------------------
Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy