Skip to main content

Teknik för framtidens trådlösa nät

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2013 13:30 CET

Fredagen den 15 mars försvarar Hoc Phan, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Performance Assessment of Cooperative Relay Networks with Advanced Radio Transmission Techniques”.

Kooperativ kommunikation har utvecklats som ett sätt att lindra effekten av fädning och därmed förbättra tillförlitligheten i trådlös kommunikation. Den centrala idén bakom denna teknik är att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren kan bistås av flera mellanliggande noder, så kallade relänoder. Då sändningen är trådlös kan relänoderna ta emot den sända signalen från källan och sända den vidare till mottagaren. De mottagna signalerna kombineras vid destinationen enligt en lämplig algoritm som förstärker tillförlitlighet av den mottagna signalen. Dessutom kan räckvidden utökas och energi behovet minskas genom kooperativ kommunikation. Därför är kooperativ kommunikation en lovande teknik, som håller på att implementeras i nuvarande och framtida trådlösa nät.

Målet med avhandlingen är att utvärdera prestandan av kooperativa nätverk som använder sig av avancerade radiosystem, till exempel MIMO, adaptivtransmission, riktad överföring, kodade samarbete och kognitiv radio. I själva verket kan dessa tekniker införlivas i det kooperativa systemet för att utnyttja fördelarna ytterligare. Detta ger tillförlitligare kommunikation och högre datahastigheter och hjälper därmed till med att hantera den ökande efterfrågan av multimediatjänster i mobilnät.

En omfattande matematisk analys genomförts för att analysera prestandan i dessa system. Vidare, har formler härletts för systemprestandan vid höga signal-till-brus förhållande. Dessa formler kan visa förbättringen, samt lösa effekt optimeringen för tillförlitligheten, symbolfelsannolikheten samt kanalkapaciten.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 15 mars
Tid: Kl 10:15
Plats: Sal J 1620, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona. Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

 

För mer information, kontakta Hoc Phan, via e-post: hoc.phan@bth.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera