Skip to main content

Telekonsultation – en möjlighet till professionellt utbyte och dialog i primärvården i Blekinge?

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 11:00 CEST

Måndagen den 10 juni bjuder projektet PrimCareIT in till ett dialogseminarium om möjligheterna med telekonsultation och telemedicin i Blekinge. Media inbjuds att närvara.

PrimCareIT är ett projekt som inriktar sig på att bedöma möjligheter och hinder för telekonsultation och telementorskap i primärvården med syfte att främja utvecklingen av tekniskt stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården, inte minst i landsbygdsområden.

I projektet fokuserar BTH i samarbete med Landstinget Blekinge på att testa och undersöka hur videokommunikation via dator, iPad och smartphone kan användas för konsultation från primärvården till Sårvårdscentrum.

I Danmark pågår flera telemedicinprojekt. För att ta tillvara deras erfarenhet och inspirera till samtal om utveckling av telekonsultation och telemedicin i Blekinge är Rolf Jelnes, överläkare vid Sønderjyllands sjukhus som utvecklar telekonsultation inom sårvård, inbjuden.

Program
13.00 – 13.15 Välkommen och presentation av PrimCareIT-projektet
13.15 – 14.15 Rolf Jelnes presenterar sin erfarenhet av telekonsultation
14.45 – 16.00 Dialogseminarium
- Vilka möjligheter finns och skapas i Landstinget Blekinge?
- Hur kan samverkan ske för att öka möjligheterna?
- Vilka är utmaningarna?

Dag: Måndag 10 juni
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Blekinge Kompetenscentrum

Läs mer om PrimCareIT på: www.primcareit.net

 

För mer information, kontakta Tobias Ericson, telefon: 0455-38 54 84 eller via e-post: tobias.ericson@bth.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy