Skip to main content

Två nya hedersdoktorer vid BTH

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:45 CEST

Fakultetsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola beslöt vid sitt sammanträde
den 17 september att utse professor Ashok Jhunjhunwala och professor
Andreas Faludi till hedersdoktorer. Promoveringen kommer att ske vid BTH:s
akademiska högtid den 10 oktober.

Ashok Jhunjhunwala är professor i elektroteknik vid Indian Institute of
Technology Madras (IIT-M) i Chennai, Indien, sedan 1990. Där är han också
forskningsledare för TeNeT (Telecommunications and Computer Networks) Group
som är internationellt berömd för sin forskning och sitt utvecklingsarbete
om IT och hållbar landsbygdsutveckling i Indien.
Idag samarbetar BTH med TeNeT Group i ett treårigt FoU-projekt som
finansieras av Vetenskapsrådet och Sida. Jhunjhunwala företräder en
tvärvetenskaplig forskargrupp som förenar spets inom tillämpad IT med
uttalade ambitioner inom hållbar tillväxt och pragmatisk entreprenörsanda.

Mer information om professor Ashok Jhunjhunwala kan fås av professor Sara
Eriksén, Telefon: 0457-385565, Mobiltelefon: 0733-124917, E-post:
sara.eriksen@bth.se


Andreas Faludi har sedan 2005 en professur i Spatial Policy Systems vid
tekniska universitetet i Delft, Holland. Sedan två år tillbaka är han också
gästprofessor vid BTH och spelar här en viktig roll som lärare och
handledare vid det internationella masterprogrammet European Spatial
Planning. Det är till stor del Faludis insatser som gjort att programmet
utvecklats till det mest framgångsrika inom området i Europa.
Samarbetet med Faludi har lett till ett EU-projekt, där ett tvåårigt
europeiskt masterprogram - Spatial Policy and Sustainable Development in
Europe - planeras i samarbete med fem andra europeiska universitet.

Mer information om professor Andreas Faludi kan fås av professor Jan-Evert
Nilsson, Mobiltelefon: 070-6612799, E-post: janevert.nilsson@bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy