Skip to main content

Vårdforskningens dag 2010 på BTH

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:49 CET

Den 25 november är det dags för Vårdforskningens dag 2010 på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Vårdforskningens dag hålls för tredje året i rad och vänder sig till alla vid BTH och Landstinget Blekinge som är intresserade av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Tid:                    25 november kl. 09:00-15:30
Lokal:                Multisalen, Hus J, BTH, Karlskrona

Under Vårdforskningens dag bjuds deltagarna på en rad presentationer. Bland annat kommer professor Ania Willman att tala om Svensk sjuksköterskeförenings ansvar för utveckling inom området omvårdnad, sjuksköterskorna Carina Fransson och Patrik Hellström diskuterar om tranbär har förebyggande effekt på urinvägsinfektion, Anna Hedström och Lena Möllborn talar om munhälsovård i särkilt boende och Katarina Losell och Carina Smith tar upp närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet. Andra intressanta ämnen, bland många andra som presenteras under dagen, är bland annat också undernäring och kognitiv nedsättning bland äldre, kommunikation med personer med demens och att vara vaken under operation i regional anestesi.

Under dagen kommer även ett pris för bästa uppsats på sjuksköterskeprogrammets kandidatnivå, att delas ut.

Fullständigt program bifogas.

För mer information, kontakta Ylva Hellström på 0455-38 54 15 alternativt ylva.hellstrom@bth.se eller Tobias Ericson 0455-38 54 84 alternativt tobias.ericson@bth.se.  För mer information om vårdforskning vid Sektionen för hälsa, besök oss på: www.bth.se/hal

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera